Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma

Eğitiminin Amacı

Çocuklar İçin Hızlı Okuma eğitimi ile 8-14 yaş aralığındaki çocukların hızlı okuması, okuduğunu anlaması, anladığını yorumlaması, aynı zamanda dikkat süresinin artışı hedeflenerek algılamasının güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Çocuklar İçin Hızlı Okuma eğitiminde; çocukların ilk okuma hızı ile eğitim sonundaki anlama ve okuma hızının 2 ya da 3 kat artırılması sağlanır.


Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler bulunmaktadır.

Eğitimin Kapsamı

8-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hızlı okuma ve anlama eğitiminde kullanılacak okuma materyallerinde çocukların kişisel gelişimlerinin artırmaları hedeflenecektir.

İlköğretim öğrencisi olan çocuklar zaten bildikleri harfleri birleştirerek okumayı öğrenmiştir. Gözün hareket kabiliyetinin artması sonucu kelime gruplarının görülmesi sağlanacaktır. Bu durum çocuklarda bildikleri bir etkinliğin genişletilerek zenginleştirilmesi ve başardım psikolojisi ile birlikte okul dışı hayatında da etkili olması sonucunu getirecektir.

Etkin okumayı öğrenerek, Kim, Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden? sorularının cevaplarını okuma materyalinde en kısa sürede bularak okuma farkındalıklarının artması ile birlikte okul dışında da neden- sonuç ilişkisini kısa sürede bulacaklardır.

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için cümleyi okumaya başladığında son kelimeye gelinceye kadar geçen süre kısaltıldığında yani hızlı okunduğunda çocuğun anlaması artacaktır. Anlamasının artması ile birlikte çocuğun düşünce örgüsünde meydana gelecek yeni açılımlar etkili öğrenmesinin kapılarını aralayacaktır.

Çocukların geleceklerinde gördükleri öğrenimin yanı sıra okuma becerileri ve bu becerileri gerçek yaşam koşullarına ne derece uyguladıkları etkili olmaktadır. Hızlı okuma ve anlama tekniklerinin öğrenilmesi ile günlük yaşamda karşılaşılan karmaşık okuma materyalleri de daha kolay anlamlandırılmaktadır.

Türkiye’de eğitim kurumları arasındaki kalite farkının değişkenlik göstermesiyle aynı yaş dilimindeki öğrencilerin hayata bakışı, problemleri çözebilme, hedef belirleme ve ulaşma becerilerindeki artış neticesinde özellikle SBS’ de yüksek başarı göstereceklerdir.

İlköğretim I. Kademe öğrencilerinin 1 dakikada okudukları kelime sayısı 90, İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin 1 dakikada okudukları kelime sayısı ise 120 civarındadır. İnsan beyni 1 dakika içinde 600 kelime ile düşünebilmektedir. Aradaki kelime sayısının farkının açılması okuyucunun sıkılmasına ve konsantrasyonunun azalmasına sebep olmaktadır. Bir dakikada okunan kelime sayısının artması ile çocukların konsantrasyon ve dikkatlerinde artış meydana gelecektir. Bu sonuç çocukların ders başarısını somut olarak artıracaktır.

“Çocuklar İçin Hızlı Okuma ve Anlama” tekniği ile çocukların okuma alışkanlığına bağlı olarak yerleşmiş “ hızlı okursam anlayamam” inanışı değişerek bir önyargı yıkılacak ve bu çocukta özgüven gelişimini sağlayacaktır. Kendine güvenen bireyler için geleceğin değişkenlerinin farkına vararak okumak; olayları, durumları geniş perspektiften değerlendirmeyi sağlayacaktır.


Paylaş