Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama

Eğitiminin Amacı

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitimi ile 11- 14 yaş aralığındaki öğrencilerin sınavlara dikkatli hazırlanması, sınav süresini etkin değerlendirebilmesi, doğru okuma becerisinin artırılarak “okunan metni zihnine göre değil metne göre anlaması” amaçlanmaktadır.

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsemesi hedeflenmektedir.

Bu eğitim sonunda öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri, okumanın hızlanması ve işlem hatalarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Kapsamı

11- 14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik hızlı okuma ve algılama eğitiminde kullanılacak okuma materyallerinde çocukların hedef bilincinin artırılması hedeflenmektedir.

Sınavlarda bilgi sahibi olan ancak süreyi verimli değerlendiremeyen öğrenciler hak ettikleri sonucu alamamaktadır. Bilgi sahibi olan ancak soruyu soran kilit kelimeleri fark etmeyen ya da metni doğru yorumlamayan öğrencilere farkındalık çalışması yapılmaktadır.

Eğitimde öğrencilerin dikkat süresinin uzaması için çalışmalar bulunmaktadır. Öğrencilerde “Öğrenme Stilleri” tespit edilerek, sınavlara doğru hazırlanma yöntemlerine çözümler sunulmaktadır.


Paylaş