Farklı Öğrenenlerle Nasıl Çalışıyoruz?

Farklı Öğrenenlerle Nasıl Çalışıyoruz?

Disleksi’de Kolay Okuma ve Öğrenme 

Özellikle ilköğrenime başlandığında okuma güçlüğü (disleksi) okumaya geçememe olarak kendini gösterdiğinden annenin ve babanın belki de ilk defa dikkatini çeker. Çocuğunda ne olduğunu anlamaya çalışan anne, babalar ilkokul birinci ve ikinci sınıfta çok zorlanır. Bu aşamada ne çocuğunuzu ne de kendinizi yıpratmayın. Bu durumda yapmanız gereken adımlar bir çocuk ve ergen psikiyatra gitmek, onun yönlendirmelerini yapmak ve her daim eğitim desteği almak. Okumada güçlük bir hastalık değildir. Sadece farklı öğrenen bir çocuğunuzun olması demektir. Çocuğun kendi öğrenme dilini çocuğa fark ettirerek ve tekrarlarla pekiştirilerek başarılı olmasının yolu açılır.

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitim ile  akıcı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları sayesinde çocuk özgüven kaybı yaşamadan okulda daha başarılı olmaktadır.

Her çocuk birbirinden farklı okuma becerilerine sahiptir. Bazı çocuklar için okuma kolay bir bilişsel etkinlik değildir. Eğer çocuğunuz okumayı sevmiyor, okurken yanlış heceleme yapıyor, yavaş okuyor, okuduğunu anlamıyor ya da okuduğunu anlatamıyor ise her çocuğa özel olarak tasarlanan materyaller ile eğitim içeriği hazırlanır. Çalışmalar öğrencinin ‘öğrenme dili’ ve ‘öğrencinin hızında’’ ilerler.

Disleksi’de Kolay Okuma ve Öğrenme eğitiminde  harfler, semboller, sayılar ve sonrasında okuma metinleri kullanılmaktadır. Okumayı geliştirme sürecinde; dikkat süresinin artması, odaklanma, harf gibi sembolleri birleştirme, sıralama, sese dönüştürme, algılama, kavrama gibi pek çok açılım vardır.

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Bilingual Çocuklarla Kolay Okuma ve Öğrenme 

Ülkemizde etnik köken olarak pek çok kişi bilingualdir yani iki dillidir. Evde İngizlice, Almanca, Fransızca, İbranice, Ermenice, Boşnakça, Lazca, Kürtçe, Arapça konuşan fakat okulda, iş yerinde Türkçe okuyan, konuşan bu kişilerde çoğunlukla yavaş okuma, okuduğunu anlamama ve anlamlandıramama, algı yavaşlığı gibi durumlar olabilir. Bunlar aslında aynı anda çok sayıda işlem yapan beynin eş zamanlı olarak yaptığı işlem sayısının fazlalığından ortaya çıkar. Kişiler çok zeki olabilir fakat siz onlarla konuştuğunuzda sanki anlamıyormuş gibi bakabilir ya da daha geç cevap verebilirler. Bu kişilerle Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile kişiye özel ‘Bilingual Eğitim Tasarımı’ yapılarak çalışmalar planlanır. Böylelikle başarılı performanslarında artış sağlanır. 

Eğitimin Kapsamı

Bilingual olanlarda dil baskınlıklarının hangisi olduğunu bilme önemlidir. Çocuklar hangi dilde rüya görüyor? Hangi dilde konuşurken, okurken daha iyi kendini ifade ediyor? Çocuklar bir dilde daha iyi konuşurken diğerinde daha iyi yazıyor olabilirler. Bilingual olanlarla Mind On Method ile tasarladığım eğitimde ‘Hızlı Okuma ve Anlama’ eğitimlerine başlamadan önce mutlaka bir değerlendirme yaparak çalışmalara başlıyoruz. Çoğu bilingual kişi konuştuğu dilleri birbirine karıştırarak konuşuyor. Dilbilimde bu durum’ Code-switching’ olarak ifade edilir.
Dil baskınlığının farkında olunması ile tasarlanan eğitimlerden sonra bu diller arasında kullanım dengesi oluşmaya başlar. Okuma becerisinin iyileşmesiyle kişi daha hızlı okur, daha iyi anlayarak muhakeme etme becerisi gelişir.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde  bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Üstün Yeteneklilerle Hızlı Okuma ve Öğrenme Yapılandırma

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar, genel olarak akademik çalışmalarda diğer çocuklardan daha üstün yeteneklere sahiptir ve daha hızlı öğrenir. Bu çocukların kendilerine has olan özel  yeteneklerinin geliştirilmesi ve potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitim ile çocuğun güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları tespit edilerek farklılaştırılmış bir eğitim tasarımı hazırlanır. 

Çocuğunuz üstün zekalı ya da yetenekli olduğu halde okuması yavaş, kendi ‘öğrenme dilini’ keşfedememiş ve akademik alanda kendi başarı çıtasının altında olabilir. Pek çok üstün zekalı ve yetenekli çocuğun sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yetkinlikleri yüksek olduğundan kendi kapasitelerinin takdir edilmesi ve eğer tüm bu üstün niteliklere rağmen göreceli başarısızlıkları varsa ya da kendi potansiyelini daha doğru şekillendirmek amacıyla eğitimle desteklenmelidir. 

Daha önce çalıştığım pek çok üstün zekalı ve yetenekli öğrencim okulda kendi performanslarını göstermeyi istemeyerek arkadaşlarından ayrışmayı tercih etmediği için kolaylıkla yapabileceği çok sayıda çalışmadan uzak durmaktadır. Bu durum ise kendi potansiyellerini yaşayamamalarına neden olur.

Üstün zekalı ve yetenekliler için geliştirdiğim ‘Hızlı Okuma ve Öğrenme Yapılandırma’ eğitimi ile çocuklar; farklılıklarını ve farkındalıklarını kendi avantajına değerlendirebilmektedir. Eğitim tasarımı çocuğun özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını destekleyecek şekilde planlanır.

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile çocuklarla; 

Okumayı kolaylaştırıp farklılaştırarak, okumanın hızlanması, anlam artışının sağlanması, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme, muhakeme etme, odaklanma, dikkatinin genel dikkat ve özelleşmiş dikkat olarak ayırt edebilmeyi öğrenme, farklı ve alternatifli düşünme becerileri edinerek akademik başarılarına katkı sağlarken güçlü iradeleri ve gelişmiş farkındalıklarını da keşfetmeleri amaçlanır. 

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Your Shopping cart

Close