Eğitimlerim

EĞİTİMLERİM

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma 

Kolay ve Akıcı Okuma (1 ve 2. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde okumayla yeni tanışan çocukların akıcı okuması ve okuduğunu kolay anlaması hedeflenir. İlk çalışmamızda çocuğun hazırbulunuşluğu çerçevesinde yapılan değerlendirme ile kişiye özel bir eğitim planlaması yapılır. Bu çalışmalarda öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilir.

Yeni öğrenilen her beceride olduğu gibi okumada da uzmanlaşmak için ilk deneyimler önemlidir. Çocuğun zorlanabildiği harflerin birleştirilmesi, akıcı sesli okuma ve okuduğunu anlama konularında ‘çocuğun adımlarında’ ilerleme hedeflenerek, kolaydan zora etkinliklerle ilerleme kaydedilir.

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Akıcı Okuma ve Anlama (3 ve 4. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde okumayı öğrenmiş olan çocuklar halen akıcı okuyamıyorsa, okuduğunu anlamada sorun yaşıyorsa, öğrendiği bilgileri birleştirmesinde yavaşlık varsa eş koordinasyonlu olarak bu konuların iyileştirilerek akıcı okuma ve anlama becerisini geliştiren ve kişiye özel tasarlanan bir eğitim planı hazırlanır. 

 3. ve 4. sınıf öğrencisi olan çocuklarda okuma konusunda yaşadıkları özgüveni telafi etmek için çocuğun iyi olduğu alanda çalışmalara başlanarak, zorlandığı alanlara geçiş yapılır.

Çocuğun okuma hızı ile anlama oranının eş zamanlı ilerlemesi okuduğunu anlamasını kolaylaştırır. Öğrencinin adımlarında ilerleyerek okuma sevgisinin de geliştirmesi hedeflenir. İyi okuma becerilerine sahip olması için görsel okuma, bütüncül ve analitik anlam bütünlüğü birlikte değerlendirilir. 

Bu çalışmalarda dikkat süresini geliştiren, algılamayı artıran, bilgiyi geri çağırma konusunda da çalışmalar yapılır. 

Çocuğun okuma ve öğrenme yetkinliklerinde daha iyi organize olması çocuğun kolay ve hızlı okuma, okuduğunu anlama, dikkat ve algısını geliştirerek okul başarısını artırır. 

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde  bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Ortaokul İçin Anlayarak Hızlı Okuma 

Hızlı ve Anlamlı Okuma (5 ve 6. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde 5. ve 6. sınıf öğrencisinin hazırbulunuşluğu çerçevesinde eğitimler kişiye özel olarak tasarlanır. Öğrencinin ilk çalışmadaki okuma hızı ve anlama oranı temel alınır. Öğrencinin hızlı ve anlamlı okuyabilmesi için kelime bilgisini eş zamanlı olarak kelimenin görseliyle birleştirebilmesi çok önemlidir. 

Bu çalışmalarda dikkat süresini geliştiren, algılamayı artıran, bilgiyi geri çağırma konusunda da etkinlikler düzenlenir. 

Çocuğun okuma ve öğrenme yetkinliklerinde daha iyi organize olması çocuğun kolay ve hızlı okuma, okuduğunu anlama, dikkat ve algısını geliştirerek okul başarısını artırır. 

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde  bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

LGS için Hızlı Okuma ve Dikkat (7 ve 8. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde sınavlara hazırlanan çocuklarda uzun paragraf sorularını daha kısa sürede kavrama becerisi geliştirecek etkinliklerle birlikte anlayarak hızlı okuma, dikkat ve bütüncül ve analitik algı gelişimi hedeflenir. 

İlk çalışmamızda öğrencinin hazırbuluşluğu çerçevesinde ve öğrencinin nasıl okuduğu ve öğrendiği ile ilgili değerlendirme yapılır. İlk çalışma sonrasında kişiye özel bir eğitim planı tasarlanarak, öğrencinin başarısını artıracak yönde çalışmalar devam eder. 

Öğrencinin hızlı ve anlamlı okuyabilmesi için cümleleri daha kısa sürede anlamayı geliştiren, paragraflarda ve sorulardaki ‘doğru anlamayı’ yakalaması için etkinlikler yapılır. 

Bu çalışmalarda hızlı ve doğru kavrama becerisi çok önemlidir. Bu amaçla okumayı hızlandıran, anlamayı artıran, dikkat süresi, odaklanma ve algılamayı geliştirirken, bilgiyi geri çağırma konusunda da etkinlikler düzenlenir. 

Öğrencinin zamanını verimli değerlendirmesi, okuma ve öğrenme yetkinliklerinde daha iyi organize olması, hızlı okuyarak daha kolay anlaması ve kavraması ile birlikte sınavlarda gösterdiği başarı artar. 

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1 buçuk saat olacak şekilde  bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. 

LGS için Hızlı Okuma ve Dikkat eğitimi zaman zaman grup eğitimi olarak da açılır. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir.Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir. 

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

 

Liseler İçin Anlayarak Hızlı Okuma 

Hızlı ve Anlamlı Okuma (9 ve 10. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde lise öğrencilerinin uzun okuma metinlerini daha kısa sürede kavrama becerisini geliştirecek etkinliklerle birlikte anlayarak hızlı okuma, dikkat ve bütüncül ve analitik algı gelişimi hedeflenir. 

İlk çalışmamızda öğrencinin hazırbuluşluğu çerçevesinde ve öğrencinin nasıl okuduğu ve öğrendiği ile ilgili değerlendirme yapılır. İlk çalışma sonrasında kişiye özel bir eğitim planı tasarlanarak, öğrencinin başarısını artıracak yönde çalışmalarımız devam eder. 

Öğrencinin hızlı ve anlamlı okuyabilmesi için cümleleri daha kısa sürede anlamayı geliştiren, paragraflarda ve sorulardaki ‘doğru anlamı’ fark etmesi için etkinlikler yapılır. 

Bu çalışmalarda hızlı ve doğru kavrama becerisi çok önemlidir. Bu amaçla okumayı hızlandıran, anlamayı artıran, dikkat süresi, odaklanma ve algılamayı geliştirirken, bilgiyi geri çağırma konusunda da etkinlikler düzenlenir. 

Öğrenci hızlı ve anlamlı okuma yaparken öğrenme yetkinliklerinde daha iyi organize olur. Öğrencinin zamanını verimli değerlendirmesi, hızlı okuyarak daha kolay anlaması ve kavraması ile birlikte okulda ve sınavlarda gösterdiği başarı performansı artar.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1 buçuk saat olacak şekilde planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

YKS için Hızlı Okuma ve Dikkat (11 ve 12. Sınıf)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde sınavlara hazırlanan öğrencilerde uzun paragraf sorularını daha kısa sürede kavrama becerisi geliştirecek etkinliklerle birlikte anlayarak hızlı okuma, dikkat, odaklanma, bütüncül ve analitik algı gelişimi hedeflenir. 

İlk çalışmamızda öğrencinin hazırbuluşluğu çerçevesinde ve öğrencinin nasıl okuduğu ve öğrendiği ile ilgili değerlendirme yapılır. İlk çalışma sonrasında kişiye özel bir eğitim planı tasarlanarak, öğrencinin başarısını artıracak yönde çalışmalar devam eder. 

Öğrencinin hızlı ve anlamlı okuyabilmesi için hızlı ve doğru görme, okuma hızı ile anlama hızının eş zamanlı birleştirilmesi, paragraflarda ve sorularda ‘dikkat etmesi ve asıl soruyu’ doğru ve hızlı kavraması ve  “okunan metni zihnine göre değil metne göre değerlendirmesi” hedeflenir.

YKS için Hızlı Okuma ve Dikkat eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsemesi ve dikkat süresinde artış gerçekleşir.

Eğitim sonunda öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri ile soruların doğru cevaplarını hızlıca fark etmesi, okumanın hızlanması, işlem hatalarının azaltılması, dikkat süresinin gelişmesi sağlanarak doğru cevap sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmalarda hızlı ve doğru kavrama becerisi çok önemlidir. Bu amaçla okumayı hızlandıran, anlamayı artıran, dikkat süresi, odaklanma ve algılamayı geliştirirken, bilgiyi geri çağırma konusunda da etkinlikler düzenlenir. 

Öğrencinin zamanını verimli değerlendirmesi, hızlı okuyarak daha kolay anlaması ve kavraması ile birlikte sınavlarda gösterdiği başarı artışı sağlanır. 

Çalışmalarımız haftada 2 gün 2 saat olacak şekilde planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Farklı Öğrenenlerle Nasıl Çalışıyoruz?

Disleksi’de Kolay Okuma ve Öğrenme 

Özellikle ilköğrenime başlandığında okuma güçlüğü (disleksi) okumaya geçememe olarak kendini gösterdiğinden annenin ve babanın belki de ilk defa dikkatini çeker. Çocuğunda ne olduğunu anlamaya çalışan anne, babalar ilkokul birinci ve ikinci sınıfta çok zorlanır. Bu aşamada ne çocuğunuzu ne de kendinizi yıpratmayın. Bu durumda yapmanız gereken adımlar bir çocuk ve ergen psikiyatra gitmek, onun yönlendirmelerini yapmak ve her daim eğitim desteği almak. Okumada güçlük bir hastalık değildir. Sadece farklı öğrenen bir çocuğunuzun olması demektir. Çocuğun kendi öğrenme dilini çocuğa fark ettirerek ve tekrarlarla pekiştirilerek başarılı olmasının yolu açılır.

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitim ile  akıcı okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları sayesinde çocuk özgüven kaybı yaşamadan okulda daha başarılı olmaktadır.

Her çocuk birbirinden farklı okuma becerilerine sahiptir. Bazı çocuklar için okuma kolay bir bilişsel etkinlik değildir. Eğer çocuğunuz okumayı sevmiyor, okurken yanlış heceleme yapıyor, yavaş okuyor, okuduğunu anlamıyor ya da okuduğunu anlatamıyor ise her çocuğa özel olarak tasarlanan materyaller ile eğitim içeriği hazırlanır. Çalışmalar öğrencinin ‘öğrenme dili’ ve ‘öğrencinin hızında’’ ilerler.

Disleksi’de Kolay Okuma ve Öğrenme eğitiminde  harfler, semboller, sayılar ve sonrasında okuma metinleri kullanılmaktadır. Okumayı geliştirme sürecinde; dikkat süresinin artması, odaklanma, harf gibi sembolleri birleştirme, sıralama, sese dönüştürme, algılama, kavrama gibi pek çok açılım vardır.

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler de bulunmaktadır.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Bilingual Çocuklarla Kolay Okuma ve Öğrenme 

Ülkemizde etnik köken olarak pek çok kişi bilingualdir yani iki dillidir. Evde İngizlice, Almanca, Fransızca, İbranice, Ermenice, Boşnakça, Lazca, Kürtçe, Arapça konuşan fakat okulda, iş yerinde Türkçe okuyan, konuşan bu kişilerde çoğunlukla yavaş okuma, okuduğunu anlamama ve anlamlandıramama, algı yavaşlığı gibi durumlar olabilir. Bunlar aslında aynı anda çok sayıda işlem yapan beynin eş zamanlı olarak yaptığı işlem sayısının fazlalığından ortaya çıkar. Kişiler çok zeki olabilir fakat siz onlarla konuştuğunuzda sanki anlamıyormuş gibi bakabilir ya da daha geç cevap verebilirler. Bu kişilerle Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile kişiye özel ‘Bilingual Eğitim Tasarımı’ yapılarak çalışmalar planlanır. Böylelikle başarılı performanslarında artış sağlanır. 

Eğitimin Kapsamı

Bilingual olanlarda dil baskınlıklarının hangisi olduğunu bilme önemlidir. Çocuklar hangi dilde rüya görüyor? Hangi dilde konuşurken, okurken daha iyi kendini ifade ediyor? Çocuklar bir dilde daha iyi konuşurken diğerinde daha iyi yazıyor olabilirler. Bilingual olanlarla Mind On Method ile tasarladığım eğitimde ‘Hızlı Okuma ve Anlama’ eğitimlerine başlamadan önce mutlaka bir değerlendirme yaparak çalışmalara başlıyoruz. Çoğu bilingual kişi konuştuğu dilleri birbirine karıştırarak konuşuyor. Dilbilimde bu durum’ Code-switching’ olarak ifade edilir.
Dil baskınlığının farkında olunması ile tasarlanan eğitimlerden sonra bu diller arasında kullanım dengesi oluşmaya başlar. Okuma becerisinin iyileşmesiyle kişi daha hızlı okur, daha iyi anlayarak muhakeme etme becerisi gelişir.

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde  bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Üstün Yeteneklilerle Hızlı Okuma ve Öğrenme Yapılandırma

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar, genel olarak akademik çalışmalarda diğer çocuklardan daha üstün yeteneklere sahiptir ve daha hızlı öğrenir. Bu çocukların kendilerine has olan özel  yeteneklerinin geliştirilmesi ve potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitim ile çocuğun güçlü yanları ve geliştirilmesi gereken alanları tespit edilerek farklılaştırılmış bir eğitim tasarımı hazırlanır. 

Çocuğunuz üstün zekalı ya da yetenekli olduğu halde okuması yavaş, kendi ‘öğrenme dilini’ keşfedememiş ve akademik alanda kendi başarı çıtasının altında olabilir. Pek çok üstün zekalı ve yetenekli çocuğun sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yetkinlikleri yüksek olduğundan kendi kapasitelerinin takdir edilmesi ve eğer tüm bu üstün niteliklere rağmen göreceli başarısızlıkları varsa ya da kendi potansiyelini daha doğru şekillendirmek amacıyla eğitimle desteklenmelidir. 

Daha önce çalıştığım pek çok üstün zekalı ve yetenekli öğrencim okulda kendi performanslarını göstermeyi istemeyerek arkadaşlarından ayrışmayı tercih etmediği için kolaylıkla yapabileceği çok sayıda çalışmadan uzak durmaktadır. Bu durum ise kendi potansiyellerini yaşayamamalarına neden olur.

Üstün zekalı ve yetenekliler için geliştirdiğim ‘Hızlı Okuma ve Öğrenme Yapılandırma’ eğitimi ile çocuklar; farklılıklarını ve farkındalıklarını kendi avantajına değerlendirebilmektedir. Eğitim tasarımı çocuğun özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını destekleyecek şekilde planlanır.

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile çocuklarla; 

Okumayı kolaylaştırıp farklılaştırarak, okumanın hızlanması, anlam artışının sağlanması, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme, muhakeme etme, odaklanma, dikkatinin genel dikkat ve özelleşmiş dikkat olarak ayırt edebilmeyi öğrenme, farklı ve alternatifli düşünme becerileri edinerek akademik başarılarına katkı sağlarken güçlü iradeleri ve gelişmiş farkındalıklarını da keşfetmeleri amaçlanır. 

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1’er saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Özel Bursluluk Sınavı İçin Hızlı Okuma ve Dikkat (İlkokul-Ortaokul-Lise)

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde özel bursluluk sınavlarına hazırlanan çocuklarda uzun paragraf sorularını daha kısa sürede kavrama becerisi geliştirecek etkinliklerle birlikte anlayarak hızlı okuma, dikkat ve bütüncül ve analitik algı gelişimi hedeflenir. Sınav süresini verimli değerlendirme sayesinde kişilerin çok daha başarılı sonuç almaları hedeflenir. Öğrenci her dersin sorularını çok daha hızlıca kavramasıyla sınav süresini daha doğru kullanır.

İlk çalışmamızda öğrencinin hazırbuluşluğu çerçevesinde ve öğrencinin nasıl okuduğu ve öğrendiği ile ilgili değerlendirme yapılır. İlk çalışma sonrasında kişiye özel bir eğitim planı tasarlanarak, öğrencinin başarısını artıracak yönde çalışmalar devam eder. 

Öğrencinin hızlı ve anlamlı okuyabilmesi için cümleleri daha kısa sürede anlamayı geliştiren, paragraflarda ve sorulardaki ‘doğru anlamayı’ yakalaması için etkinlikler yapılır. Aynı zamanda matematiksel kavrama becerisinin gelişimi için de çalışma düzenlenir. 

Bu çalışmalarda hızlı ve doğru kavrama becerisi çok önemlidir. Bu amaçla okumayı hızlandıran, anlamayı artıran, dikkat süresi, odaklanma ve algılamayı geliştirirken, bilgiyi geri çağırma konusunda da etkinlikler düzenlenir. 

Öğrencinin zamanını verimli değerlendirmesi, okuma ve öğrenme yetkinliklerinde daha iyi organize olması, hızlı okuyarak daha kolay anlaması ve kavraması ile birlikte sınavlarda gösterdiği başarı artar. 

Çalışmalarımız haftada 2 gün 1 buçuk saat olacak şekilde bireysel olarak planlanır. 10 saatlik paket programlarla çalışmalar devam ettirilir. Çalışma süresi genel olarak 2 paket programdır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu süre artabilir. 

Özel Bursluluk Sınavı İçin Hızlı Okuma ve Dikkat eğitimi zaman zaman kapalı grup eğitimi olarak da açılır. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir. 

Bilgi ve okuma analizi için bizimle iletişime geçin.

Yetişkinler İçin Anlayarak Hızlı Okuma 

Mind On Method (Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi) ile tasarladığım eğitimde bilginin en hızlı alındığı yöntem olan okumanın hızlanması, hızlı okuma yaparken zihinsel esnekliğinizi artırmak, hızlı kavramanın sağlanması, etkili okumayla odaklanmanın artması, alınan bilgilerin transfer edilerek hayatla entegrasyonunun sağlanması, neden sonuç ilişkilerini hızla kurarak okuma ve düşünme örgülerini kolaylıkla ve çeviklikle çözmek ve e-mail okumanın hızlanması amaçlanır.

Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1-2 saatte bitirmeyesiniz?

“Hızlı Gör! Beyne Hızlı İlet! Hızlı Analiz Et!”

Öğrenmek, bilgi birikimini artıran, kapasiteyi genişleten, beynin bağlantı kurmasını geliştiren ve hücrelerarası bilgi transferini hızlandıran ve değerinizi ifade edebilmenizi sağlayan bir yapılanmadır. Ömür boyu bilgi birikiminin %70’i okuyarak kazanılır.

Hızlı Okuma eğitimi almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz yavaş çalışır ama beyin çok hızlı çalışır. Gözün hızı ile beynin okuma merkezinin hızı arasındaki uyumsuzluk anlama dağınıklığına ve tekrar tekrar başa dönmenize yol açar.

Eğitimin Sağladığı Faydalar

Hızlı okuma eğitimi ; süratli görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında “hızlı görme, beyne hızlıca iletme, analiz ve sentez, kavrama” ilişkilerindeki uyumu sağlamaya yönelik bir dizi teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla hızlı okuma ve anlama düzeyi artar.

Okuma becerilerinin iyileştirilmesi (hızlandırılması ve anlam becerisinin artışı) yalnızca iş hayatında değil sosyal hayatta da gelişme sağlayacaktır.

Eğitim süresi

Yetişkinlerle ‘Hızlı Okuma’ çalışmaları 10 saatlik paket programlar şeklinde olup haftada bir ya da iki gün 2 saat şeklinde bireysel çalışma yapılır. Minimum 10 saatlik ders önerilmektedir. Zaman zaman açık ya da kapalı grup eğitimi olarak da açılmaktadır. Eğitimler ofisimizde ya da online yapılabilir.

Firmanızın da zamanını daha iyi yönetebilmesi ve daha hızlı aksiyon almasını isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin

Öznur Karaeloğlu

Your Shopping cart

Close