Mind On Method

“Okuma Temelli Öğrenme Metodolojisi”

 

 

2007 yılından bu yana Mind On Method ile eğitimlerimizi tasarlıyoruz. Kişiye özel olarak hazırlanan eğitim içerikleri ile çalıştığımız tüm kişilerin okumasının ve öğrenmesinin kolaylaştırılması amaçlanır. Kişinin sıklıkla tekrarladığı ve başarısını olumsuz etkileyen davranışlarının farkındalığı sağlanarak bu hataların azaltılması, kişinin başarısını artıran alışkanlıklarının pekiştirilmesi sağlanır.

Okuma bir buluştur. Konuşma gibi kendiliğinden gelişmez. Beyinde okuma sırasında çok sayıda bilişsel aktivitenin eş zamanlı gerçekleşmesi ile okunanlar anlam kazanır. Öğrenme nörofizyolojisinin etkin kullanımıyla öğrencilerin her birinin okuma, anlama, anlamlandırma, anladığını anlatabilme ve kavrama yetkinlikleri gelişir. Nöronların birbirleriyle kurdukları bağlantıların yani sinapsların artması ile kişilerin bilgi akışı hızlanır. Bu durum okuma, anlama, algılama, öğrenme dahil başarı performansını yükseltir. Okuma hazırbulunuşluğu çerçevesinde planlanan eğitimlerle kişiler kendi en iyi hallerine doğru ilerler.

       
Akılla Oku, Eğlenerek Öğren

Okumaya Dair Her Şey

Your Shopping cart

Close