PISA 2018 ve Okuma Becerilerinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

PISA 2018 ve Okuma Becerilerinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

Okumak yerine dinlemek isterseniz, buradaki podcast bağlantısına tıklayabilirsiniz.

 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarında neler bildiklerini ve bildikleriyle neler yapabileceklerini inceler.

PISA, okuma becerilerini “bir kişinin amaçlarına ulaşmak, bilgi ve potansiyelini geliştirmek ve topluma etkin bir şekilde katılmak için metinleri anlama, kullanma, değerlendirme, yansıtma ve metinlerle etkileşim kurma” yeteneği olarak tanımlıyor.

Çocukların bugün ve yetişkin olduklarında okuduğunu anlayan, değerlendirebilen, okuduklarından vardıkları sonuçlarla kendi kararlarını verebilen ve eleştirel düşünen bireyler olmaları için okuma becerilerini geliştirmeleri önemlidir.

PISA 2018 verileri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden yorumlandığında kız ve erkek çocukların okuma becerilerine ilişkin faktörler ele alınmaktadır.

  

Veriler Bize Ne Söylüyor?

PISA 2018’e katılan tüm ülkelerde kız çocuklarının ortalama okuma puanı erkeklerden yüksektir. Ülkeler genelinde okuma becerilerinde kızların erkeklere olan üstünlüğü hemen her ülkede oldukça belirginken, matematik okuryazarlığında cinsiyetler arası başarı farkında ülkelere göre farklılıklar mevcuttur. Başarıda en çok göze çarpan cinsiyet farkı okuma becerisinde kızların avantajlı oluşudur. Ortalamada, kızlar daha çok okur ve okumayı erkeklerden daha çok sever.

Sınav içeriği konusunda da, erkekler birçok alanda çoktan seçmeli sorularda kızlardan daha başarılı, diğer taraftan kızlar da ders içindeki aktiviteler ve ‘kompozisyon’ yazma türündeki değerlendirmelerde nispeten daha başarılı bulunmuştur.

Veriler, kızların okumaktan zevk alma, eğitime önem verme, başladığı bir işi bitirmek konusunda motive olma, rekabetçilik gibi pek çok alanda erkeklerden daha yüksek düzeyde bir özdeğerlendirmeye sahip olduğunu gösteriyor. Okumada özyeterlilik algısı yüksek olan bireylerin iyi bir okuyucu olma oranları daha yüksektir.

Türkiye ‘de Durum Nasıl?

Türkiye’de de okuma alanında kız çocukları erkek çocuklardan daha başarılıdır.

Fen okuryazarlığı performansında katılımcı tüm ülkelerde ve Türkiye’de kız öğrencilerin fen okuryazarlığı ortalama puanlarının erkek öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.

Türkiye’de hem erkeklerin hem de kızların puanları OECD ortalamasının oldukça altındadır. Türkiye’de hem kız ve hem de erkek çocukların okuma alanındaki yeterlilik düzeylerinin iyileştirilmesi gerekiyor.

Bizler bu duruma küresel boyutta bir sorumlulukla yaklaşmalıyız.

Sorumluluk sahibi, küresel sorunların farkında, evrensel değerleri benimseyen ve farklı kültürlere ilgi duyan, çok yönlü bireyler yetişmesi için okuma başarısı başta olmak üzere farklı yetkinliklerin geliştirilmesi desteklenmelidir.

UNISEF’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 4.sü olan Nitelikli Eğitim; çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılmasını, geliştirilmesini ve herkes için güvenli, şiddetsiz, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulmasını gerektirmesi ile eğitimin güçlenmeyi sağlayıcı rolüne göndermede bulunmaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesi kapsamında, eşitsizliklerin giderilmesinde okulöncesi eğitim ve okullarda sağlanan eşitleyici uygulamaların önemi unutulmamalıdır. PISA ile TIMSS gibi uluslararası çalışmaların etkisiyle bu konu daha da görünür ve önemli hale gelmiştir.

Okumak yerine dinlemek isterseniz, buradaki podcast bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Kolaylık ve sevgiyle 

Öznur Karaeloğlu 

Eğitimlerimiz ve etkinliklerimizle ilgili bilgi almak için:

E-mail: oznur@oznurkaraeloglu.com

oznurkaraeloglu.com

https://www.instagram.com/oznurkaraeloglu/

https://www.youtube.com/@oznurkaraeloglu

https://www.linkedin.com/in/oznurkaraeloglu/

https://www.facebook.com/okaraeloglu

https://linktr.ee/OznurKaraeloglu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

96

Related Posts

Your Shopping cart

Close